Usługi

Wykonujemy usługi stomatologiczne w pełnym zakresie:

 

Stomatologia zachowawcza z  endodoncją:

 

Stomatologia estetyczna:

 

Protetyka:

 • Korony na podbudowie metalowej i pełnoceramiczne
 • Mosty
 • Licówki
 • Nakłady kompozytowe i porcelanowe
 • Protezy akrylowe całkowite i częściowe
 • Protezy szkieletowe
 • Protezy typu overdentures (na uzębieniu resztkowym)
 • Protezy złożone (protezy bezklamrowe)
 • Wkłady koronowo-korzeniowe
 • Odbudowa protetyczna na implantach

 

Chirugia stomatologiczna:

 • Ekstrakcje zębów stałych i mlecznych
 • Resekcje i hemisekcje korzeni zębów
 • Odbudowa kości
 • Plastyka dziąseł
 • Implantacje

 

Higiena i profilaktyka stomatologiczna:

 • Profesjonalne czyszczenie zębów
 • Profesjonalna profilaktyka fluorowa
 • Lakowanie zębów
 • Opieka nad pacjentami w różnych stadiach schorzeń przyzębia
 • Instruktaże higieny